UAB „Gitoma“ įgyvendina projektą “UAB „Gitoma“ investicijos į MTEP” (projekto Nr. J05-LVPA-K-01-0129) pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“, kuris yra finansuojamas iš Europos Regioninės plėtros fondo.

Projekto tikslas – vykdant MTEP veiklas, sukurti išmanųjį matavimo, apskaitos ir stebėsenos prietaisą, kuris leistų apskaičiuoti, valdyti ir taip sumažinti elektros sąnaudas net iki 80%.

Šiuo metu visame pasaulyje didelis dėmesys skiriamas energetikai. Vienas iš šios srities prioritetų – mažinti elektros energijos vartojimą. Šioje srityje skatinamas inovacijų kūrimas. UAB „Gitoma“ norėdama prisidėti prie pasaulinės energetikos problemos, į tai pasižiūrėjo globaliai ir nusprendė sukurti išmanųjį matavimo, apskaitos ir stebėsenos prietaisą, kuris leistų apskaičiuoti, valdyti ir taip sumažinti elektros sąnaudas net iki 80%.

Projekto metu kuriamas apšvietimo valdymo sistemos su būtinaisiais įrenginiais prototipas. Projektas yra unikalus tuo, kad jo eigoje numatyta kompleksiškai išspręsti apšvietimo valdymą vartotojui teikiant visa apimančią paslaugą – su apkrovos kontrolės, profilio valdymo, gedimų suradimo, kokybės ir ilgaamžiškumo įvertinimo, vartotojų pasitikėjimo vertinimo galimybėmis. Išmanioji sistema reguliuos visą apšvietimą, praktiškai be žmogaus įsikišimo, reaguos į judėjimą patalpose, taip pat į apšvietimą patalpose ir spręs, kiek procentų šviesos skirti patalpai iš šviesos šaltinių. Bus daromas monitoringas, kurį galės stebėti klientas, taip pat nuotoliniu būdu įjungti, išjungti ar keisti šviesos intensyvumą.